Zatrudnienie lekarzy: charakterystyka i konsekwencje

  • Post published:19/05/2020

Od 1 października 2019 r. lekarze (zarówno lekarze ogólni, jak i specjaliści) mogą zatrudniać innych – równie wykwalifikowanych – lekarzy.

Chodzi o to, aby ułatwić młodym lekarzom wejście do prywatnej praktyki, umożliwić bardziej elastyczne warunki pracy dla lekarzy w prywatnej praktyce i wreszcie utrzymać praktyki lekarzy rodzinnych, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Zatrudnienie lekarza jako pracownika daje szansę na znaczne zwiększenie ilości usług i osiągnięcie większych dochodów w gabinecie, lub na umożliwienie atrakcyjnych modeli pracy w niepełnym wymiarze godzin dla siebie i/lub pracownika. Jednocześnie jednak mają Państwo wiele obowiązków jako pracodawca.

Kliknij tutaj na artykuł w numerze 01/2020 magazynu „Allgemeine +” firmy Universimed Cross Media Content GmbH.