Impressum

Kontakt z właścicielem mediów
Dr. Elisabeth Weichselberger-Chlap, MA, MBA
Adwokat
Reischergasse 7, 1130 Wiedeń, Austria
T: +43 664 916 26 00
E: office@legalpartners.at
W: www.legalpartners.at

Właściwość miejscowa sądu
Wiedeń

Przynależność do Izby
Wiedeńskia Izba Adwokacka – Rechtsanwaltskammer Wien
RA-Code: R155849

Przepisy dotyczące wykonywania zawodu
Adwokaci posiadający licencję Wiedeńskiej Izby Adwokackiej podlegają nadzorowi Wiedeńskiej Izby Adwokackiej oraz obowiązującym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu, tj. w szczególności Austriackiej ustawy o adwokaturze (Rechtsanwaltsordnung, RAO), Austriackiego statutu dyscyplinarnego (Disziplinarstatut, DSt) oraz Austriackiej dyrektywy o wykonywaniu zawodu (Richtlinien über die Berufsausübung, RL-BA), dostępnym na stronach www.ris.bka.gv.at oraz www.oerak.at

Numer identyfikacyjny podatku od towarów i usług (VAT)
ATU61687437

Operator witryny internetowej
The Summiteers Creative Communication

Ilustracje / Prawa autorskie
Zdjęcie nr: 271963760 mRGB/Shutterstock
Zdjęcie nr: 734826316 novama/Shutterstock
Zdjęcie portretowe dr Weichselberger-Chlap: © LP/S.Klimpt
Zdjęcia portretowe Mag. Königstorfer, Pani Kijek: ©: LP/O. Bolch

Disclaimer
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczącej treści
Pomimo zachowanej najwyższej staranności nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność treści zawartych na stronie internetowej. W szczególności nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wszelkiego rodzaju i natury, które mogą powstać w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i zawartych w niej informacji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują porad prawnych!

Odpowiedzialność za linki internetowe
Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki internetowe.

Prawa autorskie
Wszystkie treści, teksty, zdjęcia i wzory na naszych stronach podlegają prawom autorskim. Jakiekolwiek (również częściowe) wykorzystanie, w szczególności powielanie, dystrybucja oraz tłumaczenie jest zastrzeżone i wymaga naszej wyraźnej pisemnej zgody. Dozwolone jest jedynie korzystanie w ramach swobodnego korzystania z utworów UrhG, a w szczególności wykorzystywanie ich do celów niekomercyjnych i osobistych.