Ochrona danych w moim gabinecie – czy nadal muszę coś zrobić?

  • Post published:18/08/2019

Niespełna rok po 25 maja 2018 r., dniu wejścia w życie rozporządzenia RODO, tylko jedna czwarta austriackich przedsiębiorstw w pełni wdrożyła wymogi rozporządzenia UE; dwanaście procent jest dopiero na początku. Obecnie jednak Austriacki organ DSB wydaje decyzje i zalecenia dotyczące wielu różnych kwestii związanych z ochroną danych w coraz krótszych odstępach czasu i okaże się, czy od 2019 r. wzrosną oficjalne procedury kontrolne. Z tego powodu ochrona danych jest mniej „koszmarem”, ale staje się coraz bardziej obecna w praktyce. Ten artykuł zawiera przegląd tematów, które powinny prowadzić do aktualizacji dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Państwa firmie lub gabinecie.

Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł w numerze 2019/2 magazynu „Allgemeine +” firmy Universimed Cross Media Content GmbH