Praktyka grupowa, transfer praktyki itp.: czy czynsz może wzrosnąć?

  • Post published:19/08/2019

Jaki wpływ na czynsz może mieć dodanie dodatkowego partnera w ramach praktyki grupowej lub przejęcie praktyki? Właściciel lokalu użytkowego jest uprawniony do podwyższenia czynszu do wysokości odpowiedniego czynszu głównego, jeżeli główny najemca sprzedaje lub wynajmuje przedsiębiorstwo prowadzone w lokalu użytkowym w celu kontynuacji działalności w tym lokalu lub – jeżeli lokal użytkowy został wynajęty osobie prawnej lub spółce osobowej na podstawie prawa handlowego (np. OG, KG itp.) – następuje zdecydowana zmiana prawnego i ekonomicznego wpływu najemcy. Przepis ten ma jednak zastosowanie tylko dla niektórych nieruchomości. Artykuł w jasny sposób odnosi się do praktycznych przypadków zastosowania.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z artykułem w numerze 2019/3 magazynu „Allgemeine +” firmy Universimed Cross Media Content GmbH (w języku niemieckim)