Wyzwania związane z prawem pracy w sporcie: umowy o pracę i praktyka zawodowa

  • Post published:20/08/2019

Ramy prawa pracy stawiają przed pracodawcami i pracownikami różne wyzwania i pytania, ale także otwierają możliwości praktycznego i minimalizującego ryzyko ustrukturyzowania i organizacji stosunków pracy. Podstawą każdego stosunku pracy jest umowa o świadczenie usług, która idealnie odpowiada konkretnym wymogom w każdym przypadku i która w przejrzysty i kompleksowy sposób określa wzajemne prawa i obowiązki. Ponadto zastosowanie mają liczne przepisy prawa pracy, które wymagają szczególnej uwagi, zwłaszcza w kontekście sportowym. W interesie zarówno pracodawców, jak i pracowników wymagane są poprawne procedury prawne, w szczególności coraz częstsze zajmowanie się kwestiami z zakresu prawa pracy przez władze i sądy w stosunku do stowarzyszeń sportowych jest istotnym aspektem. Poniżej przedstawiono przegląd ukierunkowanego wyboru odpowiednich umów o pracy oraz wybranych konstelacji prawa pracy w sektorze sportowym.

Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł w numerze 2/2019 magazynu „Sport Austria” Austriackiej Federalnej Organizacji Sportowej