Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dla pracowników w Twojej praktyce – NOWOŚĆ zgodnie z aktualnym orzeczeniem ETS

  • Post published:19/05/2020

Zgodnie z § 26 ustawy o czasie pracy (AZG), każdy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin w danym zakładzie, w szczególności należy rejestrować początek i koniec czasu pracy, a przerwy muszą być dokumentowane w sposób zrozumiały. Obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczy wszystkich pracowników i współpracowników, z wyjątkiem pracowników wykonawczych i członków rady zakładowej w ramach wykonywania obowiązków rady zakładowej.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z artykułem w numerze 04/2019 magazynu „Allgemeine +” firmy Universimed Cross Media Content GmbH.